Djeca Bačvica

Udruga “Djeca Bačvica” je osnovana u cilju promicanja, razvitka i unapređenja zdravog života i kulture mladih na području gradskog kotara Bačvice u Splitu, Splita i šire.
Osnovni cilj je senzibilizacija javnosti o potrebama izgradnje dječjih igrališta i drugih prostora za djecu. Održavanje i očuvanje sportskih igrališta kojih je udruga korisnik, a u cilju održavanja igrališta općenito.
Kako bi se omogućila rekreacija na otvorenome djece, te ostalih dobnih skupina rekreativaca.

Kada bi se vježbanje počelo izdavati kao tableta,
to bi u svijetu bio najpropisivaniji i najkorisniji lijek.

Teniski tereni kotarski dio

Besplatni tereni za djecu, građane kotara i teniske rekreativce u količini od 5 sati dnevno. Gradski kotar Bačvice je u dogovoru s koncesionarom teniskih terena Baterije (JUŠO – javna ustanova športski objekti), dogovorio da djeca kotara, građani i teniski rekreativci imaju pravo na 5 sati dnevno tenisa u periodu od 17-22 svaki dan. Svi zainteresirani ako žele više informacija neka se jave na: 098.982.4284

Hvala.